Kontakt

Pracownia warsztatowa, obsługa sklepu internetowego:
ul. Piekary 10 m. 3, Poznań

http://www.kreatywnie.com/sklep/

Telefon: 602 210 868, Dorota Freitag

Adres do faktur:
Kreatywnie.com Dorota Freitag
Piekary 10/3
61-823 Poznań

Regon: 300135699
NIP: 849-122-89-51

E-mail: kreatywnie@poczta.fm
lub dorota_czeraniuk@hotmail.com

Numer konta bankowego:
76 1140 2017 0000 4402 0485 0154

Rejestr Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, numer 2.30/00097/2017.

Regulamin
Regulamin warsztatów hobbystycznych Kreatywnie.com

1. Organizatorem warsztatów hobbystycznych jest firma
Kreatywnie.com Dorota Freitag
Piekary 10/3
61-823 Poznań, NIP 849-122-89-51.

2. Warsztaty Kreatywnie.com przeznaczone są na użytek prywatny. Komercyjne wykorzystanie i rozpowszechnianie warsztatów Kreatywnie.com przez osoby fizyczne, spółki i organizacje bez uzgodnienia jest zabronione. Koszt warsztatów instruktorskich jest ustalany indywidualnie.

3. Uczestnictwo w szkoleniu można zadeklarować za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej www.kreatywnie.com lub telefonicznie/faksem podając dane kontaktowe. Konieczne jest podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail, tak aby móc potwierdzić lub odwołać uczestnictwo w kursie.

4. Telefoniczne lub internetowe zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia. Zapis na warsztaty jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

5. Uczestnik warsztatów ma obowiązek wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości określonej w opisie warsztatów na konto firmy Kreatywnie.com numer 76 1140 2017 0000 4402 0485 0154 w terminie do 3 dni po dokonaniu wpisu w terminarzu.
Wszystkie zapisy są traktowane wiążąco. Zapisy bez zaliczek nie są usuwane automatycznie - konieczne jest przesłanie rezygnacji. Rezerwacja bez pokrycia powoduje blokadę miejsca dla innych zainteresowanych.

6. Wyjątek stanowią zapisy w terminie krótszym niż 3 dni przed warsztatami. Wówczas wymagane jest telefoniczne potwierdzenie (0602210868, 11:00-18:00) i możliwe jest rozliczenie w gotówce po lub przed zajęciami.

7. W razie rezygnacji ze szkolenia zaliczka zostanie przeniesiona na inny wybrany termin zajęć pod warunkiem, że:
- zajęcia zostały odwołane przez organizatora

- uczestnik zgłosił odwołanie uczestnictwa osobiście lub telefonicznie (0602210868, 11:00-18:00) najpóźniej na 3 dni terminem zajęć.

We wszystkich pozostałych przypadkach zaliczka jest bezzwrotna (
kwota ta nie przekracza kosztów faktycznie poniesionych przez organizatora).  

8. Pozostałą część należności można wpłacić gotówką lub kartą bezpośrednio przed lub po warsztatach. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub odwołania terminów warsztatów bez podania przyczyny.

10. Ze względu na ograniczenia lokalowe w warsztatach może brać udział tylko osoba, która figuruje na liście uczestników i uiściła opłatę. Osoby towarzyszące nie mogą brać udziału w zajęciach.

 

Rozwijaj swoją kreatywność

Co tydzień w Twojej skrzynce garść inspiracji